Този сайт използва бисквитки / cookies / за предоставяне на услуги в него. С използването на този сайт Вие приемате употребата на "бисквитките" от наша страна

Условия за ползване

 

Общи условия за ползване на услугите на www.fabrial.eu

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “Фабриал” ЕООД (наричан по-долу www.fabrial.eu Online или Доставчик) от една страна и Получателят/Клиентът на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.fabrial.eu и поддомейните му, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “Фабриал” ЕООД.

Фабриал” ЕООД ви дава разрешение да разглеждате този сайт и да отпечатвате отделни страници от него за лична, нетърговска употреба, при условие, че сте съгласни да приемете без изменения условията и забележките, изложени в настоящото споразумение.
Вие не можете да променяте, копирате (освен по начините, посочени в предходното изречение), разпространявате, предавате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате информация, материали, софтуер, продукти или услуги от този сайт.
Фирма “
Фабриал” ЕООД е със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Кресна
с. Сливница 2844 регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК:BG203772977.

Използването на този сайт представлява вашето съгласие и приемане без промяна на условията и забележките изложени по-горе. В допълнение, като условие за използването на този сайт, Вие декларирате и гарантирате на www.fabrial.eu Online, че няма да използвате този сайт за цел, която е незаконна, неморална или забранена от тези условия и забележки.
В случай, че не сте съгласни да приемете без изменения условията и забележките изложени тук, моля не използвайте този сайт.
Други споразумения, освен това и споразуменията между вас и www.fabrial.eu Online, свързани с продажба на стоки и услуги към вас чрез този сайт, няма да бъдат ефективни.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Доставчикът предоставя услуги на Получателите/Клиентите си, посредством Интернет магазина- www.fabrial.eu
Тези условия обвързват всички Получатели/Клиенти с отваряне на страницата на електронния магазин www.fabrial.eu. Получателят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Получателя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.fabrial.eu, съхранение на IP адреса на Получателя/Клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.fabrial.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Доставчика.
4. След кликане на бутона "Поръчка", Получателят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в електронната количка.
Това действие има правно обвързваща сила. Получателят/Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява Получателя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, Потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща поръчка.
6. Получателят/Клиентът дава съгласието си да получава уведомителни имейли за продукти или промоции от страна на Доставчика, в момента, в който направи своята регистрация в сайта www.fabrial.eu. Клиентът има опция за отказ от горепосочената услуга.
7.
Всички предлагани от нас стоки са предназначени за самостоятелен монтаж, като за целта са придружени с необходимите инструкции. В случай, че Получателят/Клиентът изпитва трудност и желае монтажът да се извърши от екип на Фабриал ЕООД, то следва да заяви, че желае допълнително услуга монтаж. Цената за монтаж е допълнително 10% от стойността на закупената стока. Услугата монтаж се предоставя само при определени условия след предварителна уговорка.
8. След регистирана поръчка от страна на Получателя/Клиента, наш сътрудник ще се свърже с него по телефона, за потвърждение
9. Договорният език е български, а всички плащания се извършват в български лева с включен ДДС.


II.ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

1. Доставка на стоки, закупени от www.fabrial.eu се осъществява: до вход на жилищна сграда, както и до врата на къща (важи за къщи без дворно място), до врата на двор (за къщи с дворно място) или до офис на спедитор.

2. Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че то се дължи на куриер или друг доставчик.
3. Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Получателя/Клиента или упълномощено от него лице по време на доставката.
3.1 В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
3.2 Получателят/Клиентът трябва незабавно да уведоми куриера за евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка.
3.3 Получателят/Клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който да бъдат детайлно описани констатираните дефекти и незабавно да се свърже с Доставчика на мобилен телефон на www.fabrial.eu - +359988228377

3.4 При липса на забележки от страна на Получателя/Клиента, при приемане на доставката, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти по получената стока се считат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.  Приема се, че фирма
Фабриал ЕООД е изпълнила изцяло количествено и качествено поетите ангажименти за доставка и предаване на стоката. Договорът за доставка (ако е наличен такъв) се счита за изпълнен.
4. В случаите, когато от Доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Доставчика не е обвързан със задължение за изпълнение на поръчката.
4.1. При получаване на стоката Получателят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Получателя/Клиента адрес.    
4.2. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Получателят/Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Получателят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
5. Получателят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Право на отказ по точка 5 не се прилага в следните случаи:
- За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Получателя/Клиента или по негова индивидуална поръчка.
- За повредени артикули: артикули, които са повредени от неправилна употреба на клиента.
- За продукти, съдържащи опасни материали, забранени за превоз от куриери.
5.1 Получателят/Клиентът трябва да заяви желанието си за отказ от стоките, като попълни формуляр за връщане.
5.2 Разходите за връщане на стоките се поемат от Получателя/Клиента.
5.3 Получателят/Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от
5 (пет) дни, считано от датата, на която Получателят/Клиентът е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка и да присъстват всички съпътстващи елементи, консумативи и упътвания.
5.4 Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Получателят/Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
5.5 Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Получателя/Клиента докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
5.6 Доставчикът възстановява получените суми като използва същото платежно средство, използвано от Получателя/Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Получателят
/Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Получателя/Клиента. 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 
Освен задължителната законова гаранция от
1 година, Доставчикът предлага и търговска гаранция на продукти от своята номенклатура.
Доставчикът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от Получателя/Клиента стока.
 
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Цените на продуктите предлагани в този сайт може да се различават от други обявени цени. Това се дължи на различните условия и различните географски пазари.
2. Цените, представени в сайта са в български левa и са валидни и ефективни само в рамките на Република България.
Те са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват транспорт и доставка.
3. В случай, че бъде установена грешка в цените, то тази грешка ще бъде коригирана в системата на електронния магазин и коригираната цена ще се приложи в поръчката на Получателя/Клиента. www.fabrial.eu online си запазва правото да отмени всяка поръчка и да коригира грешки, неточности или пропуски (включително и след като поръчката е направена и приета).
4. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, както и цената на доставката.
5. Получателят/Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните продукти и тяхната доставка преди или в момента на доставката им.

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
1. Получателят/Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация или като гост/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина - www.fabrial.eu
2. Получателят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Получателят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Получателят/Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Доставчикът  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3.1 В случай, че Получателят/Клиентът предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.fabrial.eu Online има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес/потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
3.2 Непълнолетни лица могат да използват услугите на www.fabrial.eu Online само с разрешението на родител или настойник. Доставчикът си запазва правото да отказва услуги, деактивира акаунти, добавя или премахва съдържание, или прекратява поръчки по свое усмотрение.
4. Получателят/Клиетът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на следния адрес начин: ..................................................................................................................................................................................
5. Всеки Получател/Клиент независимо дали е клиент на Доставчика, се задължава при ползване на услугите:
5.1 да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
5.2 да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
5.3 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
5.4  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.fabrial.eu Online услуги;
5.5 да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
5.6  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
5.7 да не извършва злоумишлени действия;
5.7  Да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Доставчикът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.fabrial.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6. Получателят/Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възвъмездна.
7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.fabrial.eu уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 
1. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Получателите/Клиентите използват предоставяните услуги.
2. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.fabrial.eu.
3. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Получателя/Kлиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.fabrial.eu
4.Доставчикът  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Получателя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Доставчика  във връзка с ползването на услугите от Получателя/Клиента, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика “
Фабриал” ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6. Доставчикът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Получатели/Клиенти, независимо дали са регистрирани.
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставика, освен в случай на изрично несъгласие на Получателя/Клиента, изпратено посредством нашата контактна форма Доставчикът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Доставчикът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика.
9. Доставикът има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Те представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Получателя/ Клиента и позволяват възстановяване на информация за Получателя/Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
10. Доставчикът не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина.
 
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. Доставчикът гарантира на своите Получатели/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
2. Доставчикът защитава личните данни на Получателя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Получателят/Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчика може да използва личните данни на Получателя/Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
3. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Получателя/Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Получателя/Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Търговските марки, марки за услуги и логотипи (наричани "Търговски марки"), използвани и показани в този сайт са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на “Фабриал” ЕООД и други. Всички търговски марки, използвани в този сайт спрямо лицензи и права за ползване на търговски марки, са изобразени след предварително писмено разрешение от собственика на търговската марка. “Фабриал” ЕООД налага своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона. Името на Фабриал, логото на www.fabrial.eu или други регистрирани търговски марки на Фабриал не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от “Фабриал” ЕООД.
Доставчикът забранява употребата на емблемата на
Фабриал, като част от връзка към или от всеки сайт, освен ако създаването на такава връзка е предварително одобрена от “Фабриал” ЕООД в писмена форма.
 
IX. ИЗМЕНЕНИЯ
 
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите Общи условия по своя преценка и/или на основание промени в законодателството.
Доставчикът се задължава да уведоми Получателя/Клинета за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на Получателя/Клиента да се запознае с тях.
В дадения срок, ако Получателят/Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Получателят/Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Доставчикът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Получателя/Клиента.

X. TРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост или експлоатирани от фирми, различни от “Фабриал” ЕООД.
Тези връзки са предоставени само за справка. "
Фабриал" ЕООД не контролира външни сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Доставчика, съобразно българското законодателство.
3. Настоящите условия влизат в сила за всички ползватели на www.fabrial.eu
 
Ако имате някакви въпроси относно това споразумение, моля обадете се на +359988228377
, влезте в контакти, или ни пишете на адрес:ел. поща: info@fabrial.eu