Този сайт използва бисквитки / cookies / за предоставяне на услуги в него. С използването на този сайт Вие приемате употребата на "бисквитките" от наша страна

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Обща информация


Оператор на Уебсайта www.fabrial.eu е Фабриал ЕООД
Магазинът реализира функцията за събиране и запазване
на информация по следния начин:
Посредством информации, доброволно въведени във
формулярите.
Посредством записване на файлове „cookies“ (т.нар.
„бисквитки“) на крайните устройства.
Посредством записване на лог файловете на www сървъра
от оператора на хостинга.
 
Информация във формулярите
 
Магазинът събира информацията, предоставена
доброволно от потребителя.
Освен това магазинът може да запише информацията за
параметрите на свързването (време, IP адрес).
Данните от формуляра не се предоставят на трети лица,
освен със съгласието на потребителя.
Данните, въведени във формуляра, се обработват съгласно
функцията на конкретния формуляр, напр. с цел

обслужване на запитвания за техническа помощ или
търговски контакти.
 
Информация за файловете „cookies“
 
Магазинът използва файлове „cookies“
 
Файловете „cookies“ (т.нар. „бисквитки“) са електронни
данни, най-често текстови файлове, които се съхраняват на
крайното устройство на Потребителя на магазина и служат
за използване на интернет страниците на магазина.
Файловете „cookies“  обикновено съдържат името на
интернет страницата, която е техен източник, времето за
съхранение на крайното устройство и уникален номер.
 
Операторът на магазина качва файловете „cookies“ на
крайното устройство на Потребителя на магазина и има
достъп до тях. Файловете „cookies“ се използват със
следната цел:
- създаване на статистики, които помагат да се разбере по
какъв начин Потребителите на магазина използват интернет
страниците, което позволява да се въвеждат подобрения в
техните структура и съдържание;

- определяне на профила на Потребителя с цел да му бъдат
показвани подходящи материали в рекламните мрежи, а по-
специално в мрежата Google
В рамките на магазина се използват два основни вида
файлове „cookies”: „сесийни” (session cookies) и постоянни
(persistent cookies). „Сесийните”  бисквитки са временни
файлове, които се съхраняват в крайното устройство на
Потребителя до момента,в който Потребителят излезе от
своя профил в рамките на магазина, напусне магазина или
изключи софтуера, който използва (браузъра). Постоянните
файлове „cookies” се съхраняват в крайното устройство на
Потребителя за период от време, определен в параметрите
на файловете „cookies” или до момента, в който
Потребителят ги изтрие.
 
Обикновено, софтуерът за преглеждане на интернет
страници (браузър) автоматично позволява съхранението
на файловете „cookies” на крайното устройство на
Потребителя. Потребителите на магазина могат да
променят настройките, които касаят тази функция.
Браузърът позволява файловете „cookies” да бъдат
изтрити. Възможно е също автоматично блокиране на
файловете „cookies”. Подробна информация на тази тема
може да бъде намерена в категорията „помощ” и в
документацията на браузъра.
 
Ограниченията в използването на файлове „cookies” могат
да окажат влияние на някои функции, достъпни на интернет
страниците на магазина.
 

Файловете „cookies” се локализират в крайното устройство
на Потребителя на Уебсайта и могат да се използват също
от рекламодатели и партньори, с които операторът на
магазина сътрудничи.
 
Препоръчваме прочитането на политиката за
поверителност на тези фирми, с цел запознаване с
правилата за използване на файлове „cookies”, които се
използват за статистики: Политика за поверителност на
Google Analytics
 
Файловете „cookies” могат да се използват от рекламни
мрежи, по специално от мрежата Google, с цел показване
на реклами, отговарящи на начина, по който потребителят
използва магазина. С тази цел може да се записва
информация за навигационната пътека (breadcrumbs) или
времето прекарано на дадена страница.
 
Относно предпочитанията на потребителя за
информацията, събирана от рекламната мрежа:
потребителят може да преглежда и променя информацията,
предоставяна от файловете „cookies” с помощта на
инструмента https://www.google.com/ads/preferences/
 
Лог файлове на сървъра
 

На сървъра се записва информация за някои от действията
на потребителите. Тези данни се използват само за
администриране на магазина и осигуряване на възможно
най-ефективно обслужване на хостинг услугите.
Преглежданите ресурси се идентифицират с URL  адреси.
 
Освен това могат да бъдат записани:
Точното време на получаване на запитване
Точното време на изпращане на отговор
Име на станцията на клиента – идентификацията се
реализира посредством HTTP протокола
Информация за грешките, които са настъпили при
HTTPтрансфера
URL адреса на предишната страницата, която потребителят
е посетил (referer link) – в случаите, когато влизането на
уебсайта е осъществено чрез хиперлинк
Информация за браузъра на потребителя
Информация за IP адреса
Горепосочените данни не се свързват с конкретните лица,
които разглеждат страниците
Горепосочените данни се използват само за
администриране на сървъра
 
 

Предоставяне на данни
 
Данните могат да бъдат предоставени на външни лица
единствено съгласно определените от законодателството
параметри
Данните, които позволяват идентифицирането на дадено
физическо лице се предоставят само със негово съгласие
Операторът може да бъде задължен да предостави
информацията, събрана от магазина на упълномощените
органи, в следствие на законосъобразен иск, като обхватът
на информацията ще зависи от иска.
 
Управление на файловете „cookies” – как да дадем и
отменим съгласието си на практика?
 
Ако потребителят не иска да получава файлове „cookies”,
може да промени настройките на браузъра.
Предупреждаваме, че изключването на възможността за
използване на файлове „cookies”, които са задължителни за
процесите на удостоверяване, гарантиране на сигурността
и запазване на предпочитанията, заявени от потребителя,
може да затрудни, а в крайни случаи да направи
невъзможно използването на www страниците.
„Custom Audiences” на Facebook Inc.
Този сайт използва функция за ремаркетинг „Custom
Audiences” на Facebook Inc. (наричана за краткост „Фейсбук“).
Тя позволява на потребителите на настоящия сайт да виждат

реклами, базирани на техните интереси (наричани за краткост
„Фейсбук реклами“). Фейсбук рекламите се виждат от
потребителите при посещение на социалната мрежа Facebook
или други сайтове, които също използват функцията. Вашият
браузър автоматично осъществява директна връзка със
сървърите на Фейсбук веднага след като посетите страница от
този сайт. Нямаме отговорност или каквото и да е
касателство в последващото събиране и използване на данни
от Фейсбук чрез тази функция, затова ви информираме според
нашето ниво на знания и достъпност до функцията „Custom
Audiences” и свързаните с нея услуги.

Чрез интеграцията на „Custom Audiences” от Фейсбук, Фейсбук
получава информация за посетеното от вас съдържание от
нашия уеб сайт. Също така получава информация за
използването на нашите фейсбук реклами, базирани на
същата функция.

Ако сте регистрирани към Фейсбук за използване на услуги и
продукти от Фейсбук, Фейсбук ще свърже вашите посещения с
вашия потребителски профил в социалната мрежа Facebook.
Дори да не сте регистрирани във Facebook или да не сте
влезли във Facebook с потребителски данни от ваша
регистрация, е възможно Фейсбук да запише вашият IP адрес
и друга идентифицираща ви информация.

Можете да деактивирате функцията „Custom Audiences” от
Фейсбук чрез посещение на следния адрес:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.